Walk&Talk Sustainability

Tags: SFF2024

Walk&Talk Hållbarhet

Under Stockholm Furniture Fair kommer jag att göra en guidad hållbarhetstur. Vi går i genom mässan och tittar på goda exempel inom hållbar och cirkulär design, baserad på mina designprinciper: Form Follows Planetary Bounderies.

Jag kommer att leta efter företag som har gjort sina SBTi, Scence Based Targets eller har en seriös plan för hur de ska sänka sina utsläpp med 50 % fram till 2030. Och jag kommer att leta efter möbler med en LCA eller EPD.

När jag pratar om hållbar utveckling brukar jag syfta på FN:s Brundtlandkommission från 1987 ”Hållbar utveckling är utveckling som möter dagens behov, utan att äventyra framtida generationers förmåga att möta sina egna behov”. Min designmetod är därför baserad på Planetary Boundaries, A Safe Operating Space for Humanity (Rockström, J., Steffen, W. et. Al 2009). Jag har valt att fokusera på klimatet, bland annat för att det tillsammans med biologisk mångfald är av central betydelse för vår överlevnad. För att nå detta är låga utsläpp av växthusgaser och cirkulär design av stor vikt.

När det gäller möbler generellt kommer minst ca 50% av utsläppen från själva materialet så jag har lagt mycket kraft på material och har faktiskt haft två utställningar tidigare på Stockholm Furniture Fair om just material.

Mina designprinciper:

  • Material - Använd liten mängd material (samtidigt hög hållfasthet). Använd återanvänt (gärna hela komponenter), återvunnet och material med låg CO2e. Blanda inte material.
  • Designa för cirkularitet - Lätta att underhålla, laga, byta delar och återvinna. Designa bort spill. Designa funktionella produkter som älskas länge.
  • Använde förnyelsebar el i fabriken och vid transport.
  • Mät produktens utsläpp