Nationalmuseum

Med fokus på hållbarhet inreder Emma Olbers Gamla biblioteket i nya Nationalmuseum

Nationalmuseet invigdes 1866 och den 13 oktober nyinvigs en modern museebyggnad som badar i dagsljus. Alla rum är nu öppna för allmänheten så även Gamla biblioteket, vilket invigdes första gången 1919 av dåvarande överintendent Richard Bergh som just ville att konsten skulle vara tillgänglig för alla.

- Det är en stor ära att få inreda ett rum vars fasta inredning ritades för 100 år sedan, som förhoppningsvis står där i 100 år till när kanske någon annan tar vid, detta ger perspektiv. Jag hoppas kunna visa långsiktigheten i en välgenomtänkt inredning, där en 100 år gammal bokhylla möter en samtida fåtölj, säger Emma Olbers.

För Emma Olbers har miljöfrågan länge stått i centrum, så även i detta projekt. I utställningen ”Where does it come from where does it go” som visades 2012 hade Emma fått hjälp av Svenska Miljöinstitutet att rangordna de material hon arbetar med efter hur mycket koldioxid de gör av med. Den gruppen material som gjorde av med minst koldioxid var gruppen med barr- och lövträd. Därför har dom i inredningen valt att fokusera på olika träslag och istället för läder har de valt hampa och sjögräs. Material som är koldioxidpositiva, snabbväxande gräsarter avlägsnar alltså mer koldioxid från atmosfären än de tillför.

- Om vi ska nå klimatmålet med max 2 graders temperaturökning måste vi alla hjälpa till. Jag ser detta som ett ypperligt tillfälle att visa på hur vi kan välja rätt när vi köper möbler. Möbler kanske inte är den största miljöboven men väljer vi rätt material och ytbehandling håller möblerna länge och slits snyggt. Går dom senare att renovera och återvinna har vi gjort ett bra jobb.

Uppdraget för Emma har varit att skapa ett rum för vila, reflektion och en plats för mindre utställningar från det stora biblioteksarkivet.

- Gamla biblioteket är ett otroligt vackert rum samtidigt som det är lite rörigt. Inspirationen har kommit från Bibliotekets gamla läsesalar, svenska material och ett gott hantverk, säger Emma Olbers.

- Med hjälp av den gröna färgen har jag velat skapa ett lugnt och harmoniskt rum. Allt går i vad jag skulle kalla för biblioteksgrönt, alltså den gröna färgen som man så ofta hittar på lampornas glas i läsesalar på många bibliotek, säger Emma Olbers.

- För att skapa en större dynamik i inredningen har Emma bjudit in designkollegorna Front och Monica Förster att rita var sin produkt. FRONT har tillsammans med Zero gjort en grupp lampor med inspiration från biblioteket och Monica har gjort en specialversion av sin nya stol för Zanat.