Where does it come from, where does it go?

Nu till möbelmässan gör jag en av de tre trendutställningarna under samlingsnamnet ”Nature is back for good!” De andra två är inredda av Susanna Vento från Finland och Christine Rudolph från Danmark.

Ord som äkta, taktilt, kvalitet och hög materialkänsla ska genomsyra det visuella i min del som är uterummet. Samtidigt vill jag med denna utställning försöka fördjupa mitt och andras kunnande om materialen som ingår i olika produkter, ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv. I det syftet, och för att få lite mer stadga och tyngd i projektet, tog jag kontakt med Svenska miljöinstitut, IVL, som har hjälpt mig att på ett enkelt sätt rangordna materialen i förhållande till varandra utifrån deras totala klimatpåverkan. De olika material som utgör en produkt är kanske den viktigaste parametern att ta hänsyn till utifrån ett miljö/klimat- och hållbarhetsperspektiv, såväl när du designar som när du köper en produkt.

”Mitt uterum är en tolkning av de olika inredningstrender jag ser nu. Samtidigt vill jag med utställningen också väcka tänkvärda frågor som; varifrån kommer materialet? Var tar det vägen sen? Kan det återvinnas? Och förhoppningsvis därigenom bidra till ett ökat ansvarstagande vad gäller de materialval som görs, både i producent- och konsumtionsledet.”