Vad kan jag göra?

Ibland kan det vara svårt att veta vad man själv kan göra för att förbättra våra chanser att slippa förstora temperaturökningar. Här har jag sammanställt de punkter jag tror är viktigast och de jag oftast hör vetenskapen säga;

  1. Prata om klimatet och lyssna på vetenskapen.
  2. Rösta, och när du inte kan rösta påverka politikerna på bästa möjliga sätt.
  3. Dra ner på din användninga av växthusgaser. Ta hjälp av Klimatkontot
  4. Sätt en koldioxidbudget för dig och gärna en för jobbet, sätt målet att minska den med 20%/år.
  5. Tänk igenom dina transporter - sluta med fossilt bränsle så fort du kan.
  6. Ät mindre kött och kasta inte mat. Här är en bra veckomeny.
  7. Shoppa; second hand, återvunnet eller förnyelsebart.

Två riktigt bra rapporter om vilken typ av lösningar som har störst inverkan på klimatet är Kimberly Nicholas och Seth Wynes från Lunds universitet och sedan Project Drawdown, se nedanstående bilder.

Project Drawdown använder olika scenarier för att bedöma hur globala insatser för att hantera klimatförändringar kan se ut. Båda scenarierna som visas här är rimliga och ekonomiskt realistiska. Drawdown Scenario 1 är ungefär i linje med 2˚C temperaturökning tills 2100, medan Drawdown Scenario 2 är ungefär i linje med 1,5˚C temperaturökning vid århundradets slut. Resultaten som visas här baseras på beräknade utsläppseffekter globalt. Den relativa betydelsen av en given lösning kan skilja sig avsevärt beroende på sammanhang och särskilda ekologiska, ekonomiska, politiska eller sociala förhållanden.

Kimberly Nicholas har precis skrivit en ny bok om hur vi kan fixa det.