Planetens Gränser

Planetens gränser är ett koncept utvecklat av en grupp forskare under ledning av Johan Rockström vid Stockholm Resilience Centre. Forskargruppen menar att det finns nio olika miljöproblem som vart och ett har ett eget gränsvärde. Om detta gränsvärde överskrids kan det leda till oöverskådliga miljöeffekter på grund av tröskeleffekter som uppstår. Forskningens resultat har presenterats i tidskriften Nature den 24 september 2009.[1] Den mest överskridna planetära gränsen är biologisk mångfald, då arter utrotas i onaturligt hög hastighet, som följd av mänsklig aktivitet. Vi lever idag i det sjätte massutdöendet, föregånget av utrotningen av dinosaurierna för cirka 60 miljoner år sedan. Skillnaden är att det massutdöende vi ser idag är orsakat av mänsklig aktivitet snarare än en naturkatastrof. Klimathotet hamnar på tredje plats av våra planetära överskridna gränser men får trots det störst uppmärksamhet av våra planetära gränser.

 

Titta gärna på detta klippet med Johan Rockström för mer info; https://www.ted.com/talks/johan_rockstrom_10_years_to_transform_the_futu…