Now or Never - 1kg CO2e

Varmt välkomna till monter C:0629 på möbelmässan i Stockholm 7-11 februari 2023. 

Nu eller aldrig - 1kg CO2e
En utställning om våra möblers osynliga påverkan på klimatet, och om att välja rätt

Vilken klimatpåverkan har våra möbler på klimatet? På ett par korta år, fram till 2030, behöver vi halvera mänsklighetens påverkan på klimatet för att nå Parisavtalet. För att lyckas med detta behövs förändringar i allt vi gör, inklusive hur vi inreder och i de möbler som säljs på marknaden. Möbelbranschen måste ta detta på allvar. Tillsammans kan vi göra skillnad.

I utställningen 1kg CO2e visas olika möbelmaterial och deras klimatpåverkan. Genom att mäta koldioxidekvivalenter (CO2e) - det mått som används för att se vilken klimatpåverkan en produkt har - kan vi på ett tydligt sätt se att våra val gör skillnad. En enda stol kan motsvara allt från ett par kilo CO2e, till flera hundra.

Utställningen görs av mig, tillsammans med design- och innovationsbyrån EY Dobermans framtidslabb SALLY, och med hjälp från Doconomy, vars 2030 Calculator används till att beräkna materialens klimatpåverkan. Utställningen har tagits fram med stöd från EY, Polestar, Nrep, Ludvig Svensson och Tre Sekel.

Översatta texter från väggarna i utställningenFör att uppnå klimatsäkerhet bör varje människa på planeten senast 2030 inte släppa ut mer än cirka 2,5 ton CO2e per år. Idag släpper svenskar i genomsnitt ut cirka 9 ton per år. Det betyder att vi nu har 7 år på oss att minska utsläppen med cirka 70 %. Om vi antar att möblernas klimatavtryck måste följa samma reduktionskurva så har vi mycket lite tid att förändra hur vi producerar och vårdar möbler för att ge människor tillgång till sittplatser, komfort, avkoppling, skönhet och allt annat som möbler ger oss. Nio planetära gränser, bortom klimatförändringar  - Klimatförändringar är inte den enda miljöpåverkan att beakta för mänskligheten, inklusive möbelskapare. Vetenskapen säger att det finns åtminstone åtta andra planetära gränser som hjälper till att definiera ett säkert arbetsutrymme för mänskligheten. Enkelt uttryckt är de planetära gränserna miljötrösklar inom vilka mänskligheten kan överleva, utvecklas och frodas i generationer framöver. Att passera dessa trösklar gör att vi riskerar att drabbas av plötsliga och oåterkalleliga miljöförändringar. När man väljer material är det viktigt att ta hänsyn till de andra planetära gränserna, förutom klimatförändringarna.  Planetära gränser - exempel på materialTrä - I branschen älskar vi trä, men hur mycket älskar vi våra skogar? Över hela världen är avskogning fortfarande ett stort problem och vi befinner oss mitt i en enorm biologisk mångfaldskris. Alltså är det viktigt att ställa dig följande frågor när du köper trä: 

  • Hur väl sköts det skogsekosystem som virket kommer ifrån?
  • Är den biologiska mångfalden skyddad?

Bomullstyg – Även om bomull kan tyckas vara ett ganska oskyldigt material så är det i verkligheten ett material med potentiella miljömässiga och sociala problem.

  • Hur hanteras ekosystem, jordar och vatten från gård till fabrik?
  • Hur används och hanteras bekämpningsmedel, konstgödsel och andra kemikalier?
  • Hur undviks föroreningar?
  • Hur säkerställs arbetarnas hälsa och välbefinnande?

Stål, koppar och andra metaller - Metaller är ett mångsidigt och hållbart material - men framställning är vanligtvis mycket energikrävande och utsläppsgenererande, och gruvsektorn har en stor inverkan på vår planet. 

  • Hur påverkas ekosystem och vattendrag runt gruvan?
  • Är den biologiska mångfalden skyddad?
  • Hur hanteras avfall och föroreningar till luft och vatten?

Metodiken - De klimatpåverkansdata som används i utställningen kommer från Doconomy, ett företag som utvecklar digitala verktyg för att hjälpa oss alla att leva på ett mer hållbart sätt. De olika materialens koldioxidavtryck har beräknats som koldioxidekvivalenter (CO2e). I beräkningarna ingår alla utsläpp av växthusgaser i ett vagga-till-grind-perspektiv, vilket innebär att alla utsläpp från utvinning av råvaror, transporter och tillverkning tills materialet har producerats i fabriken ingår.Källorna som används inkluderar Doconomys egen 2030-kalkylator, databaser som Ecoinvent, miljövarudeklarationer (EPD) och akademiska studier. För de flesta av materialen återspeglar emissionsdata industrigenomsnittsvärden. Men i några fall där branschdata inte är tillgänglig har vi använt företagsspecifika data (med tredjepartsverifiering) och data från akademiska institutioner. I ett antal fall har vi triangulerat olika källor för att komma fram till ett slutgiltigt antal. Det bör noteras att betydande variationer i utsläppsintensiteter kan förekomma inom samma materialgrupp beroende på till exempel tillverkningsmetoder, geografi och antaganden som gjorts vid beräkningen. Mot bakgrund av detta är det bäst att se siffrorna i utställningen som att de ger dig en förståelse för den relativa storleken på koldioxidavtrycket för olika material - dvs vilka material du får mycket av för 1 kg CO2e, och vilka du få mindre av. Det betyder också att det här inte bara handlar om att välja bättre material, utan också om att välja bättre leverantörer ur ett hållbarhetsperspektiv. Biogent kol, det vill säga kol som lagras i träd och växter när de växer, har inte tagits med i beräkningarna. Det har uteslutits eftersom omfattningen endast omfattar utsläpp från vagga till grind och inte hela livscykeln. Det finns också oklarheter kring antagandet att biogena CO2-utsläpp inte skadar klimatet, vilket ger oss ytterligare skäl att utesluta biogent kol från vår data. Om 1kg CO2e - 1kg CO2e-urssprungsidén kommer från möbeldesignern Emma Olbers och utställningen är resultatet av ett kreativt samarbete med SALLY - ett framtida manifestationslabb på design- och innovationsbyrån EY Doberman. Utställningen är tänkt att inspirera och informera om ett skifte i hur möbler tillverkas, mot ett säkert och stabilt klimat för hela mänskligheten. Vi vill rikta ett stort tack till alla som har bidragit till denna utställning. Tack Doconomy för all hjälp med att avmystifiera materials klimatpåverkan. Tack EY, Polestar och Nrep för att ni sponsrar utställningen. Och tack Ludvig Svensson och Tre Sekel för att ni lånat ut era tyger och bord till oss - vi lämnar tillbaka dessa till er så att ni kan använda dem på nytt. Och tack Maja Lindahl för all din praktiska hjälp, och Mattias Käll för att du synliggjorde kol genom din konst. Slutligen ett stort tack till alla som har hjälpt oss med tänkandet i den här utställningen, från att föreslå nya material att inkludera och förse oss med data och kontakter, till att dela med er av tänkande för att skapa en bättre framtid. Genom att skapa denna utställning hoppas vi kunna skapa nya och fördjupade diskussioner om hur vi kan designa och bygga en mer hållbar framtid. Mycket måste hända under de kommande åren. Vi kan lösa det tillsammans! ”Jag har länge funderat på klimatpåverkan från möbler och material – jag vill hitta ett enkelt sätt att göra en positiv skillnad genom de val jag gör. Att visa upp mängden olika material som vi kan få för ett kilo växthusgasutsläpp är, hoppas jag, ett enkelt och greppbart sätt att förstå vikten av de materialval vi gör”, säger Emma Olbers. “Det här är en fråga om nu eller aldrig. Möbelindustrin måste förändras snabbt, precis som alla andra. Det börjar med att fokusera på möblerna som utvecklas och materialen som används – och samtidigt måste vi göra något åt alldeles för snabba konsumenttrender. Vi behöver också hitta sätt för branschen att tjäna pengar på att behålla befintliga möbler i bruk, snarare än att alltid producera nya, säger Kristoffer Lundholm, hållbarhetschef på EY Dobermans framtida manifestationslabb SALLY. För att lära dig mer besök Sally by EY Doberman