Möbler utsläpp

Mitt fokus när jag designar möbler är att de ska bli så hållbara som möjligt, vilket för mig är så låga växthusgasustläpp som möjligt. Materialvalet är det viktigaste, det står för ca 50% av en möbels totala utsläpp. Livslängden är en annan viktig parameter och då måste dom gå att underhålla och reparera. 

Jag tar hjälp utav matrisen med material som IVL Svenska Miljöinstitutet hjälpte mig att gör till utställningen Where does it come from? Bilderna är från utställningen.