Knixhult, Misterhult and Torared

“Tanken med KNIXHULT var att göra en lampa med så litet miljöavtryck som möjligt. Vi valde därför bambu som är ett koldioxidpositivt material – det avlägsnar mer koldioxid från atmosfären än det tillför. På fabriken upptäckte vi att bambu med mörkare färgton kasserades, så vi gjorde ett mönster som tillåter större variation. Jag är glad att vi har använt ett koldioxidpositivt material, tagit vara på mer råmaterial och gjort en lampa med naturligt utseende som håller länge.” 

Designer Emma OlbersUr en artikel från tidningen, Residence skriven av David Johansson: EMMA OLBERS HÅLLBARA BAMBULAMPA FÖR IKEAMålet med Knixhult är att göra ett så litet koldioxidavtryck som möjligt. Bambu har varit på tapeten länge, just för att det är ett så tacksamt material att arbeta med. Ett av de stora problemen är att det skapas mycket spill och väldigt lite av själva trädet går faktiskt att använda – fram tills nu.

Anna Granath arbetar som produktutvecklare på IKEA, och tillsammans med designern Emma Olbers reste de till Vietnam för att lära sig mer om processen, hur bambu växer, hur mycket som faktiskt används och varför så mycket går till spill. Syftet var att skapa en hållbar serie lampor av bambu. Man ville helt enkelt göra ett så litet koldioxidavtryck som möjligt.

”IKEA har ett tydligt och målinriktat miljötänk”För Emma Olbers är IKEA:s miljötänk tydligt och målinriktat. ”Jag har länge arbetat med fokus på hållbarhet och för några år sedan bestämde jag mig för att mer strategiskt följa FN:s 1,5-gradersmål. Det betyder att jag fokuserar på att minska västhusgaserna redan på skissbordet,” berättar Emma för Residence

Lika tydligt som sitt miljötänk är IKEA:s strategi: att redan 2030 endast arbeta med återvunna eller förnyelsebara material och att år 2020 själva producera lika mycket förnybar energi som den egna verksamheten förbrukar på global nivå. ”För en möbel står själva materialvalet för cirka 50% av det totala utsläppet, under hela dess livslängd. Hittills har IKEA investerat mer än 1,7 miljarder euro i förnybar energi.”

Måste bort från den oplanerade konsumtionen

Emma Olbers pekar på oplanerad, spontan konsumtion som en stor utmaning. ”En stor studie bland konsumenter visar dock att om du knyter an till produkten tar du bättre hand om den och två viktiga parametrar där är hantverk och kvalitet, vilket jag hoppas jag kan tillföra i mina produkter.”

Under resan till Vietnam plockade Emma Olbers framförallt med sig materialkunskap om bambu. ”Bambu är ett så kallat koldioxidpositivt material, vilket betyder att de avlägsnar mer koldioxid från atmosfären än de tillför. Det kan växa upp till en meter per dag och producerar dubbelt så mycket syre jämfört med andra trädarter.”

”Fult” material fick ett användningsområde

Den bambu som IKEA använder sig av är klar att skördas efter omkring 4-6 år, och Emma vill att hennes lampa ska hålla längre än så. ”Vi gick igenom hela produktionskedjan från bambuskog till slutfasen i fabriken för att se om vi kunde ta tillvara på mer råmaterial. Mycket material kastades för att det uppfattades vara ’fult’. Vi tog då fram ett vävmönster där det ’fula’ användes och skapade ett vackert och naturligt utseende. Eftersom lampan är gjord av bambu med sina naturliga färgvariationer och är handvävd av skickliga hantverkare så blir varje exemplar av den här lampan unik. Något vi hoppas kommer öka kopplingen till användaren.”

Berätta om själva lampan?

”Jag är glad att vi har kunnat skapa en cirkulärprodukt och använt ett koldioxidpositivt material, tagit vara på mer råmaterial och gjort en lampa med naturligt utseende som håller länge. Den ger ett mjukt skimrande ljus, som vi hoppas ska ge rummet en varm och välkomnade atmosfär.”