Circular Economy

“A circular economy is based on the principles of designing out waste and pollution, keeping products and materials in use, and regenerating natural systems” säger Ellen MacArthur.

År 2010 slutade Ellen MacArthur sin kappseglingskarriär och grundade Ellen MacArthur-stiftelsen, vars mål är att driva på övergången till en cirkulär ekonomi. Organisationen arbetar med opinionsbildning och att sprida information, tankar och idéer om konceptet.